10 maart 2022
Referenties

Samenwerking met Flynthlink

Flynth Adviseurs en Accountants bedrijfsadviseur Paul Kuijpers verteld: FlynthLink is ontworpen vanuit de filosofie om exploitatie- en liquiditeitsbegrotingen op een praktische manier te kunnen opstellen. Een van de uitgangspunten was om ondernemers niet meer met spreadsheets te laten werken, maar het gehele proces in een online programma te kunnen verwerken.

9 Knots Solutions heeft op basis van ons ontwerp en onze eisen en wensen de applicatie ontwikkeld voor het maken van genoemde begrotingen voor onze agrarische en MKB relaties. Mede met de inbreng van een aantal van onze cliënten is een praktische toepassing ontwikkeld, waarbij efficiency en gebruiksvriendelijkheid voorop staan en waarmee belangrijke management informatie wordt verkregen zonder dat kennis nodig is van ingewikkelde formules. Vanuit het vaststellen van de exploitatie is direct een link te maken naar de liquiditeitsstromen. Daarmee worden direct de begrote balans en kasstroom bijgewerkt. De realisatie wordt vanuit diverse boekhoudpakketten direct geïmporteerd. Daarna zijn uitgebreide vergelijkingsoverzichten direct beschikbaar.

Binnen de opgestelde jaarlijkse begroting is het mogelijk om met uitgebreide scenario’s te werken. Daarnaast bied FlynthLink de mogelijkheid om enkelvoudige begrotingen te consolideren in een groep. Zeker dat laatste is voor banken belangrijk voor de beoordeling van een financieringsaanvraag.

Bezoek voor meer informatie de website van Flynth HIER

De reacties zijn uitgeschakeld.