29 november 2021

Flower concepts

Voor ons was het belangrijk dat we een bedrijfssoftware pakket kregen wat onze processen volledig ondersteunt. Het pakket moet snel en eenvoudig aan te passen zijn, om goed in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden. Dat is gelukt.